skip to Main Content
Rebekka Simonsen

Rebekka Simonsen

Akupunktør i Traditionel Kinesisk Medicin og Nada behandler
Akupunkturens holistiske tankegang, hvor det hele menneske anskues og ikke blot det enkelte symptom ....
Back To Top